Dersom du ikke kan komme på øving - meld fra direkte til dirigenten så snart som mulig.