Kongebesøk 20 juni 2006

    

 

 

Takkeskriv fra ordføreren