Dirigenter

Frode Ørsleie 1952(?) -1960

Helge Kløften 1960 -1964

Trygve Rian 1964 - 1970

Jakob Utstrand 1970 - 1975

Svein Johannesen 1975 - 1978

Åge Lade 1978 - 1980

Egil Kristiansen 1980 - 1981

Arne Bakken 1981 - 1988

Glenn Erik Haugland 1988 - 1991

Karsten Landrø 1991 - 1993

Arne Bakken 1993 - 1997

Ulf Berg 1997 - 2002

Svein Buan 2002 - 2007

Wenche Hellem 2007 - 2008

Håvard Hinsverk 2009 -