Musikklaget Kornetten, stiftet i 1886, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet NMF Trøndelag.

Musikklaget Kornetten skal ivareta og utvikle aktivitet i korpset
gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering.

Musikklaget Kornetten øver hver tirsdag i "Meierisalen" på Brekstad, kl 19:30 til 22:00

Leder: Toril Valstad mailto:leder@kornetten.com
Musikalsk leder/Dirigent: Håvard Hinsverk mailto:dirigent@kornetten.com